testovaci_ukoncen
       

ÜZLETI FELTÉTELEK (ÁSZF)
Üzleti feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek /a szerződés nyelve magyar/

Fogalmak tisztázása

A két, sokszor tévesen hivatkozott rendelet és törvény: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról és a 2002. évi XXXVI. törvény pedig a PTK fogyasztóvédelemmel kapcsolatos módosításáról rendelkezik.

Azonban

A forgalomba hozó cégek által nem magánszemélynek értékesített termékek és berendezések jogilag termelőeszközöknek minősülnek és nem fogyasztási vagy tartós fogyasztási cikkek, tehát azokat - néhány kivételtől eltekintve - nem fogyasztási szerződés keretében és nem fogyasztóknak értékesítjük. Ezért a fent nevezett rendeletek és a kötelező jótállás ezekre a termékekre nem vonatkozik. A fentiekből adódóan a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezései sem érvényesek ez esetben.

Idézet a Kormányrendeletből:

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

Idézet a Polgári Törvénykönyvből:

685.§
d) fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy e) fogyasztói szerződés: az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti a törvény jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályai alkalmazásában az a szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog, kivéve a villamos energiát, a - tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal ki nem szerelt - vizet és gázt, továbbá a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot, valamint az olyan árverésen eladott használt dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen részt vehet (fogyasztási cikk).

A forgalmazó (jelen esetben a Gasztroáruház - Knézics Trans Kft.) tehát nem köteles jótállást adni, ha a vevő gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében vásárol (szerződik). Ettől persze a forgalmazó önként eltérhet, ahogy mi is eltértünk az Általános Szerződési Feltételeinkben vállalt részletek szerint.

Fontos tisztázni a fogalmakat is: a garancia szó nem jogi szakkifejezés, ezt sem a Polgári Törvénykönyv sem a jótállási kötelezettségekről rendelkező jogszabályok nem használják. A kereskedelmi gyakorlatban a garancia azt jelenti, hogy a szolgáltató az áru hibátlanságáért, minőségéért - az erre vonatkozó jogszabályok szerinti jogi tartalommal - adott módon helytállást vállal, azaz garantálja, hogy az áru az átadáskor megfelelt a törvényes és szerződéses feltételeknek. A hibás teljesítés tényének megállapítása csak akkor jár együtt szavatossági helytállással, ha a szolgáltatás (termék) a teljesítés időpontjában volt hibás, azaz a hiba oka nem a szerződéses teljesítését követően keletkezett. Ha a gép meghibásodásához, károsodásához vezető műszaki folyamat alapvető és meghatározó oka az előírásoktól eltérő, nem megfelelő üzemeltetés (nem rendeltetésszerű használat, előírt karbantartás elmaradása, stb.), a saját érdekkörben felmerült mulasztás következményeit az üzemeltetőnek kell viselnie (önhiba).

A jótállás/"garancia" értelemszerűen nem vonatkozik továbbá az üzemszerűen kopó alkatrészekre, az ezen kopó alkatrész által okozott járulékos meghibásodásokra és a külső behatás által előidézett meghibásodásokra sem.

Így tehát

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus (online) formában kerül megkötésre és elfogadásra a webáruház üzemeltetője és a webáruház látogatója - vásárlója között mely a későbbiekben nem kereshető vissza. A megkötött szerződés magatartási kódexre nem utal. A webáruházban történő megrendelés rögzítéséhez szükséges adatok megadása önkéntesen történik.

A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Nagykereskedelmi Webáruházunkban értékesített termékek, berendezések, - amennyiben a vásárló nem magánszemély - jogilag termelőeszközöknek minősülnek és nem fogyasztási-, vagy tartós fogyasztási cikkeknek, tehát ez esetben, azokat nem fogyasztási szerződés keretében és nem fogyasztóknak értékesítjük.


A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 • Üzemeltetői - eladói adatok ismertetése

 • Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

 • Szerzői jogok

 • Árak, számlázás, fizetési módok

 • Rendelési információk ismertetése

 • A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

 • Rendelés lépéseinek bemutatása

 • Házhoz szállítással kapcsolatos információk és díjak, tudnivalók bemutatása

 • Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

 • Kis értékű beszerzések

 • Jótállási, garanciális információk, tudnivalók

 • Tudnivalók a CE ről és használati utasításokról

 • Beüzemelési tudnivalók

 • Tulajdonjog

 • Adatkezelési információk

 • Az elállási jog, joghatásának ismertetése amennyiben a vásárló magánszemély

 • Panaszkezelés

 • Vonatkozó jogszabályok

 • Egyéb információk

 

Üzemeltetői tárhely szolgáltatói - eladói adatok

Cégnév: Knézics Trans Kft.
Cím, székhely:
7400 Kaposvár, Bem u. 40.
Adószá
m: 14531044-2-14
Cégjegyzék szám: 14-09-308644
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-81152/2014.
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda
: Somogy Megyei Cégbíróság
Szerződés nyelve: Magyar
Webáruház domain
ok: gasztroaruhaz.hu; gasztroáruház.hu; gastroaruhaz.hu; gastroáruház.hu
Elektronikus elérhetőség:
gasztroaruhaz@gmail.com
Telefonos elérhetőség, panasz kezelés: 06-70/263-4300; 06-21/200-1949;


Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Vendéglátóipari termelő eszközök és cikkek nagykereskedelme, amely termékek fuvarozó céggel vagy futárcéggel kerülnek kiszállításra.

 

Szerzői jogokról

A webáruház oldalain megjelenő szöveges és képi, hangi, illetve videó tartalmak részben szerzői jogvédelem alatt állnak. A felsorolt tartalmak eltulajdonítása és engedély nélküli felhasználása büntetést von maga után. A szerzői jogok gyakorlója: Knézics Trans Kft.


Árak, számlázás, fizetési módok

A termékek árát forintban és euróban is feltüntetjük. A forintban kifejezett árak a Magyar Nemzeti Bank középárfolyamán vannak kalkulálva. Az MNB a friss árfolyamokat munkanapokon délben frissíti, ezzel egy időben igyekszünk frissíteni a mi árainkat is, de ez néha csúszást szenvedhet, így mindig a Webshopban feltüntetett ár a mérvadó.

A számlát a mindenkori törvényi előírások betartása mellett akár Euróban, akár Forintban is ki tudjuk állítani. Belföldi teljesítés esetén az Áfa 27%. Az árak nettó összegben és bruttó összegben is feltüntetésre kerülnek a terméknél.

Amennyiben az árú külföldre kerül értékesítésre, ez esetben az Áfa 0%, DE a vevőnek írásban kell részünkre hitelt érdemlően bizonyítani, hogy az árú valóban elhagyta az országot, ÉS rendelkeznie kell közösségi adószámmal, ellenkező esetben az Áfa 27%-os mértékben kerül kiszámlázásra.

A fizetés módja előreutalás, készpénz vagy utánvét lehet.

Visszatérő partnereink számára az utólagos átutalás is lehetséges.

A forintban történő előrefizetés esetén – az árfolyam hektikus mozgása miatt – számlát a megrendelés napján érvényes MNB középárfolyamon bocsátjuk ki.

Készpénzes vagy utánvétes konstrukció esetén - tehát amikor az ügyfél az árut is átveszi - a feladás, illetve teljesítés napján forintosítunk.

Teljesítés napja az a nap, amikor az összeg a pénztárunkba befizetésre kerül, vagy bankszámlánkra valóban és jól dokumentálhatóan megérkezik, illetve az ügyfél az árút átvette.

Ezzel a módszerrel az árfolyam kockázat mindkét fél számára kalkulálható.

Egyes speciális, nagy értékű termékek, illetve nagy összegű rendelés esetén előleget kérünk – díjbekérő/előlegbekérő alapján -, amely a bruttó teljes vételár 50%-a, és amelyről az összeg befizetését, illetve átutalás esetén bankszámlánkra valóban és jól dokumentálhatóan történő megérkezését követően előleg számlát állítunk ki.

 

Rendelési információk

A megjelenített termékek kizárólag on-line rendelhetőek meg. A webáruház böngészése és a vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. Amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani (vagy korábbi megrendelésével azonost elküldeni), praktikus lehet a regisztráció elvégzése. Megrendelését e-mail-ben és telefonon is fogadjuk a megrendelések feldolgozásaként megadott időszakban.

 

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Megrendelést követően a megadott e-mail címre
automatikusan elküldi a rendszer a megrendelésének másolatát, DE ez még nem a hivatalos visszaigazolás, mert kollégáink felveszik az ügyféllel a kapcsolatot, és az egyeztetést követően írásos, jellemzően e-mailes visszaigazolást küldenek. Amennyiben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazoló levél nem érkezik részünkről 24 órán belül, megrendelésének rögzítése nem volt sikeres (a szerződés nem köttetett meg), kérjük keressen fel minket elérhetőségeinken.

Szerződéses jogviszony, csak a kollégáink által küldött visszaigazolásban foglalt feltételek teljesülése esetén keletkezik!


Rendelés menete

1. Helyezze a terméket vagy termékeket a kosárba

2. Válassza ki a szállítás módját az adott karika bejelölésével, vagy folytassa a vásárlást

3. Amennyiben van Kedvezmény kupon / Ajándékutalvány kódja, akkor adja meg, és a „Betét” gombbal aktiválja

4. Adja meg a szükséges adatokat (vezetéknév, keresztnév, utca, házszám, település, irányítószám, email cím, telefonszám, cégnév, cégjegyzékszám, adószám) majd ellenőrizze azokat

5. Olvassa el és ha jónak látja, fogadja el a kocka bejelölésével az ÁSZF-et

6. Véglegesítse a megrendelést

7. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus visszaigazolást kap.

8. A beérkezett megrendelését telefonon vagy emailben minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat!

*A megrendelés elküldése regisztráció nélkül lehetséges! Ha a megrendelés elküldését követően észleli, hogy hibásan adta meg valamely adatát, a telefonos vagy email-os visszaigazolás alkalmával korrigálhatja, vagy jelezheti elérhetőségeink bármelyikén.

 

Házhoz szállítással kapcsolatos információk és díjak, tudnivalók

A megrendelt árút közvetített szolgáltatásként a SPRINTER futárszolgálattal, vagy a GEBRÜDER WEIS szállítmányozó céggel tetszőleges magyarországi címre le szállíttatjuk.

A SPRINTER futárszolgálattal maximum 40 kg össztömegig, és 80x80x80 cm befoglaló méretig áll módunkban a megrendelt terméket kiszállítani.

Nagyobb terjedelmű és súlyú termékek esetén a GEBRÜDER WEIS fuvarcéget bízzuk meg a szállítással. Ez esetben előre utalással történhet a vásárlás.

A szállítási költségek feltüntetésre kerülnek a vásárlás folyamán.

A megrendelt árut nagyobb darabszám és/vagy térfogat és tömeg esetén saját gépkocsinkkal is kiszállítjuk, ez esetben pusztán az aktuális oda/vissza út üzemanyag árat számoljuk fel költséggént.

A házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig, helyrajzi-számig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik. Az épületbe bejuttatást, esetleges emeletre történő feljuttatást, pincébe levitelt, csatlakoztatást, beüzemelést ez a szolgáltatás nem tartalmazza.

Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást az átvevőt terhelő kétszeri kiszállási díj ellenében.


Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, a csomag tartalmát még a futár, kiszállító jelenlétében szíveskedjenek ellenőrizni!

Szállítási határidő a visszaigazolás szerint, /általában : 2 – 4 hét/, de néhány speciális esetben ettől eltérő lehet.

 

Kis értékű beszerzések

A nagykereskedelmi webshop terminológiájában kis értéknek általában az olyan megrendeléseket tekintjük, amelyek gyártónként, illetve beszállítónként nem érik el a 400 euró (kb. 120.000. Ft) értéket.

Ezeknek a termékeknek, kiegészítőknek és alkatrészeknek az eladási áraiban a szállítási és bankköltségek jelentős hányadot képviselnek. Ezek a költségek akár a terméknek az árát is meghaladhatják.

Amennyiben árainkban ezeket a - gyakran előre pontosan meg sem becsülhető – költségeket is szerepeltetnénk, azok nem tükröznék a termék valós értékét. A fentiek miatt a webshopban feltüntetett árak csak akkor tarthatók, ha az egy gyártótól származó megrendelés értéke eléri a fenti értékhatárt. Ez a feltétel automatikusan teljesül, ha az ilyen termékeket tartozékként a géppel együtt rendelik.

Amennyiben a megrendelés ki értékűnek minősül, Megrendelőink számára az alábbi választási lehetőségeket kínáljuk:

 • egyedi árkalkuláció alapján felár ellenében a terméket soron kívül beszerezzük és leszállítjuk

 • a szállítással bevárjuk a következő nagyobb szállítmányt, ez akár 4-6 hét is lehet (alapáras opció)

 • néhány, rendszeresen keresett és ezért saját raktáron tartott termék - szintén webes alapáron – azonnal hozzáférhető


Az általunk vállalt önkéntes jótállási, „garanciális” információk, tudnivalók

Termékeinkre telephelyi önkéntes jótállást vállalunk. Ez azt jelenti, hogy a berendezést javításra a jótállási jegyen felsorolt szerződéses szervizes cégek/szakemberek telephelyére be kell szállítani, ill. helyszíni javítás esetén a szerződéses szerviztechnikus(ok) kiszállási költségét ki kell fizetni.

Speciális készülékek esetén a berendezéseket a kiszállítás előtt előzetesen kipróbáljuk, beállítjuk. Egyéb esetben azonban feltétlenül javasoljuk a külön fizetendő helyszíni üzembe helyezést, próbaüzemet és betanítást, amelyet a jótállási jegyen felsorolt szerződéses szervizes cégek/szakemberek végezhetnek el. Ennek elmaradása a jótállás elvesztését vonhatja maga után.

A garanciális alkatrészek cseréje és a munka díjmentes. A karbantartási tevékenységek elmaradásából következő meghibásodások természetesen nem garanciálisak, ezért szóban - telefonos egyeztetéskor - vagy írásban - pl. a visszaigazolásban - mindig felhívjuk az ügyfél figyelmet az általunk és a gyártó által minimálisan javasolt karbantartás szükségességére.

Az önkéntes jótállás 12 hónap, amely a beüzemeléstől számítódik.

Külön térítés ellenében hosszabbított jótállási szolgáltatás is kérhető, amely rendszeres – szerződéses szervizeseink által végzett – karbantartás mellett igényelhető.

Az esetleges jótállási igény érvényesítéséhez szükség van az „Önkéntes jótállási jegyre”.

 

Tudni valók a CE ről és használati utasításokról

Minden berendezésünk „CE” jelöléssel rendelkezik. A „Megfelelőségi nyilatkozat” része az átadási dokumentációnak. Ez a dokumentáció tartalmazza még a berendezéssel gyárilag csomagolt tájékoztató anyagot több nyelven, - és amennyiben ebben nincs magyar nyelvű kezelési útmutató - a külön biztosított magyar nyelvű „Egyszerűsített Használati utasítást”, amely a gép kezeléséhez és tisztításához szükséges információkat tartalmazza akkor és annyiban, amennyiben ezek eltérnek a szakmában általában az adott géptípusnál megszokottól. Ezen „Egyszerűsített Használati utasítást” általában e-mailben küldjük meg az ügyfeleinknek, csakúgy, mint az "Önkéntes jótállási jegyet" és a "Beüzemelési jegyzőkönyvet", amelyeket a szervizesek töltenek ki.

 

Beüzemelési tudnivalók

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy gázüzemű készülékek beüzemelése csak a szükséges helyi engedélyek megléte esetén történhet meg!

Javasoljuk továbbá a berendezés üzembe helyezésével egyidejűleg „Érintés védelmi mérés”elvégeztetését, és szükség esetén az „EPH” bekötést. Adatszolgáltatás szükség szerint a megrendelést követő egy héten belül, írásos - e-mailes - kérelem esetén.

A beüzemelés feltétele, hogy a készülék(ek) telepítési helyének 1 méteres körzetében a szükséges csatlakozások ( víz-, szennyvíz-, villany-, gáz-, és légtechnikai csatlakozás és szükséges építőipari kivezetés) elzáró szerelvényekkel és csatlakozási pontokkal rendelkezésre álljanak! A vizes bekötést igénylő készülékeknél a max. víznyomás 3 bar lehet! Az inox felületek csak semleges tisztítószerrel, és klór-, valamint sósavmentes vízkőoldóval - pl. foszforsavas vízkőoldóval - , tisztíthatóak. A készülékek beszállításának útvonaláról – megfelelő ajtó-, és ablaknyílások, közlekedő folyosók - a megrendelőnek kell gondoskodnia. Esetleges gipszkarton falaknál a szükséges rögzítési megerősítésekről - ha van fali rögzítésű eszköz vagy berendezés - , a megrendelőnek kell gondoskodnia. Az EPH egy-potenciál kialakítása a megrendelő feladata.

 

Tulajdonjog

A vételár, ill. a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig az általunk szállított gépekre és berendezésekre a tulajdonjogot fenntartjuk, az harmadik személynek továbbértékesíteni, vagy a tulajdonjogot átruházni bármely módon tilos!

 

Adatkezelés

A webáruház használata, megrendelés vagy regisztráció során a Knézics Trans Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (vezetéknév, keresztnév, utca, házszám, település, irányítószám, email cím, telefonszám, cégnév, cégjegyzékszám, adószám) bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Knézics Trans Kft. alvállalkozója. (futárszolgálat, fuvarozó cég a megrendelés kézbesítéséhez). Az adatok megadása önkéntes, azok megadása és rögzítése - feldolgozása a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. A Knézics Trans Kft. a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével tárolja, mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el.

A megrendelés elküldéséhez - rögzítéséhez szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, utca, házszám, település, irányítószám, email cím, telefonszám, cégnév, cégjegyzékszám, adószám

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

Regisztrációkor megadandó adatok (a megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció, nélküle is rögzíthető a megrendelés).

A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk: vezetéknév, keresztnév, utca, házszám, település, irányítószám, email cím, telefonszám, cégnév, cégjegyzékszám, adószám

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra: eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája, kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket), regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

Statisztikai adatok:

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Knézics Trans Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A Knézics Trans Kft. által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

Cookie-k (sütik):

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, emúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által történő törlésig került tárolásra.

Megrendelés adatai:

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Knézics Trans Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az gasztroaruhaz"kukac"gmail.com e-mail címen vagy elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

A regisztráció, valamint az oldalunkon leadott rendelés a fenti feltételek elfogadását jelenti.

Az esetleges jogviták elbírálása a Kaposvári Bíróság illetékességét kötjük ki.


Amennyiben a vásárló magánszemély

Az elállási jog, joghatásának ismertetése amennyiben a vásárló magánszemély

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Knézics Trans Kft. 7400 Kaposvár, Bem u. 40. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra vagy illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat
miatt következett be.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.

 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.

 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.


Panaszkezelés

Az esetleges panaszok bejelentésére az elérhetőségeinken van lehetőség.

A panaszt –  – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszoljuk. A válaszhoz a Webáruház csatolja a panaszról felvett, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (5) bekezdése rendelkezése szerinti jegyzőkönyvet is.

A panasz elutasítása esetén a Webáruház írásban tájékoztatja a vásárlót a jogorvoslati lehetőségekről, azaz tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásban megjelöli az illetékes hatóság, illetve a Webáruház székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.

 

Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CXII. törvény,a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.), 2001. évi CVIII. (Eker) törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény, 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, 7/2001 (III.29.) GM rendelet, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 1992. évi LXIII. törvény, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet további részleteinek megtekintése itt.

 

Egyéb információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A Knézics Trans Kft. eleget tesz a 1997. évi CLV. törvény 14 §-ban előírt ár feltüntetési kötelezettségének miszerint "A fogyasztót - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön jogszabályban meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.". Így a termékek bruttó árán felül az egységárak is megjelenítésre kerülnek. Hibás teljesítés esetén a Knézics Trans Kft. mindent megtesz a mielőbbi helyesbítés érdekében, melyből adódóan a megrendelőt - vásárlót plusz költségek nem terhelik.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Knézics Trans Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

A gasztroaruhaz.hu/gasztroáruház.hu weboldalt a Knézics Trans Kft. a webareal.hu szerverén üzemelteti - Bod Net Hlavná 1/1 Streda nad Bodrogom, SK, EU; E-mail: info”kukac”webareal.hu Cégjegyzékszám: 43595821, Adószám: SK1041986737

A felügyeleti szervek a kapcsolat oldalon találhatóak.

 

N2IxMGN